Historia

Szkoła przez 25 lat swego istnienia prowadziła w różnych formach działalność na rzecz rozszerzania i różnicowania możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Nauczyciele za najistotniejsze dla swych uczniów uznali: traktowanie rodziny jako największej wartości, szacunek dla wolności sumienia, wyznania i poglądów, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu i tradycji narodowych.
Tradycją szkoły stały się organizowane na przełomie maja i czerwca Dni Rodziny, lekcje z udziałem rodziców i spotkania integracyjne. Rodzinny, wyjątkowy nastrój panuje w czasie szkolnych wigilii.
Uczniów i nauczycieli łączy nabywanie umiejętności uważnych obserwatorów, badaczy kultury Łodzi i naszego regionu. Dlatego miejscem nauki nie jest tylko budynek szkoły, ale w ramach rodzinnych spotkań ze sztuką, plastyki, historii, języka polskiego, nauczania zintegrowanego uczniowie uczestniczą w zajęciach proponowanych przez łódzkie muzea oraz inne placówki kulturalne. Szkoła od początku realizuje program edukacji regionalnej przybliżając ciekawe miejsca i tradycje regionu łódzkiego w sposób adekwatny do wieku uczniów.

Podstawą pracy szkoły jest tworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, dbałość nauczycieli o indywidualny rozwój uczniów. Będąc cały czas z dziećmi w czasie lekcji oraz podczas przerw, nauczyciele mogą najlepiej ich obserwować, czuwać nad postępami i budować właściwe relacje. Na zajęciach dodatkowych rozwijają zdolności jednych, innym pomagają w nauce. 
Wiadomo, że młodzi ludzie uwielbiają osiągać sukcesy, szkoła pomaga im w tym także podczas różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Spotkania te czynią i z dzieci, i z dorosłych grupy przyjaciół, a ich efekt jest konkretny: wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i tematycznych, bardzo wysokie wyniki na sprawdzianach po szkole podstawowej i egzaminach gimnazjalnych.
W historię szkoły wpisały się występy szkolnego zespoły tanecznego "Chwilka", "Schola", grup teatralnych "Figielki" i "Pchełki", grupy cyrkowej BUMBUM. Młodzi redaktorzy z powodzeniem utworzyli szkolną gazetkę "Bombel", a w latach 2002 - 2013 czynili to gimnazjaliści wydając "Echo Gimnazjalne". 
Szkolną rzeczywistość tworzą cykliczne uroczystości ślubowania uczniów klas I, uroczyste zakończenia roku szkolnego, wyjazdy integracyjne młodzieży a najmłodszych do zielonych szkół, udział w Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych, Dni Sportu, Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu.

Olbrzymią uwagę przywiązujemy do nauki języków obcych - angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Poszerzamy ich program wzbogacony o konwersacje w języku angielskim od klasy IV, wymiany językowe ze szkołami w Anglii i Szwecji.
Aby obowiązki uczniowskie łączyły się z przyjemnościami, nauczyciele dbają o przyjazną atmosferę w życiu szkolnym. Dzieci i młodzież uczą się w niewielkich kilkunastoosobowych grupach.
Nauce towarzyszy nastrój spokoju. Tworzeniu go sprzyjają ładne, estetyczne klasy oraz bogata roślinność patio, które zdobi przestronny budynek szkoły. Podstawówka i gimnazjum znajdują się w zielonym zakątku Retkini, w pobliżu Ogrodu Botanicznego i parku za Zdrowiu, miejscach chętnie odwiedzanych przez Łodzian.

Dumą naszych szkół jest 770 jej absolwentów i 256 obecnych uczniów. Życzymy Wam powodzenia.

 

Nauczyciele
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego
    ul. Babickiego 15
    94-056 Łódź
  • (+42) 687 21 36

Galeria zdjęć