Szkoła podstawowa

W ramach czesnego oferujemy:

 • wielkość klas 16 uczniów;
 • poszerzony program nauczania o:
  • języki obce: język angielski ( 5 godzin tygodniowo w tym od klasy IV konwersacje);
  • drugi język obcy - język francuski lub niemiecki:
   • klasy I - III - 1 godzina tygodniowo - zabawy z językiem francuskim lub niemieckim
   • klasy IV - VI - 2 godziny tygoniowo
  • zajęcia z informatyki w klasach I - VI;
  • 45 minutowe zajęcia na pływalni w klasach I - VI;
  • pierwszy etap kształcenia (nauczanie zintegrowane ) poszerzony o ekspresję plastyczną, muzykowanie, rekreacje ruchową i zajęcia teatralne;
  • drugi etap kształcenia (klasy IV - VI) poszerzony o wychowanie estetyczne i dodatkowe godziny języka polskiego, historii, matematyki, plastyki i muzyki;
 • indywidualne konsultacje z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, historii, przyrody;
 • korzystanie z zasobów biblioteki i Centrum Multimedialnego;
 • przesiewowe badania logopedyczne i ortopedyczne uczniów rozpoczynających naukę;
 • jednodaniowy obiad (możliwość wykupienia abonamentu na drugie danie);
 • opiekę świetlicową:
  • przed lekcjami od 07.15 do 08.30
  • po lekcjach do godziny 17.00 w ramach Akademii Czasu Wolnego
 • zajęcia pozalekcyjne
  • gimnastyka korekcyjna
  • kawiarenka internetowa
  • koła przedmiotowe i tematyczne według potrzeb np. przyrodnicze, plastyczne, historyczne, języka francuskiego, języka niemieckiego
 • w szkole funkcjonuje drużyna zuchowa i harcerska.

 

Dodatkowo na życzenie rodziców organizujemy:

 • nauka gry na keyboardzie,
 • wycieczki i Zielone Szkoły,
 • kolonie letnie i zimowiska,
 • udział w ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Niepublicznych w sportach zimowych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego
  ul. Babickiego 15
  94-056 Łódź
 • (+42) 687 21 36

Galeria zdjęć