Gimnazjum

W ramach czesnego oferujemy:

 • wielkość klas 16 uczniów;
 • poszerzony program nauczania o:
  • języki obce: język angielski (5 godzin tygodniowo w tym 1 godzina konwersacji), język francuski lub niemiecki (3 godziny tygodniowo);
  • poszerzony program języka polskiego, matematyki;
  • 60 minutowe zajęcia na pływalni;
 • przy liczebności klas od 13 uczniów stosujemy podział na grupy z języków obcych, fizyki, chemii, biologii, informatyki;
 • indywidualne konsultacje dla uczniów z przedmiotów objętych egzaminem humanistycznym i matematyczno - przyrodniczym;
 • korzystanie z zasobów biblioteki i Centrum Multimedialnego;
 • jednodaniowy obiad (możliwość wykupienia abonamentu na drugie danie);
 • opiekę świetlicową:
  • przed lekcjami od 07.15 do 08.30;
  • po lekcjach do godziny 17.00;
 • zajęcia pozalekcyjne:
  • koła przedmiotowe i tematyczne pod kątem przygotowania uczniów do konkursów np. polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego, geograficzne, plastyczne, historyczne.

 

Dodatkowo na życzenie rodziców organizujemy:

 • grupy przygotowujące do F.C.;
 • wyjazd integracyjny;
 • wycieczki;
 • udział w Ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Niepublicznych w sportach zimowych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego
  ul. Babickiego 15
  94-056 Łódź
 • (+42) 687 21 36

Galeria zdjęć